Hoofkantoor

Tiani Roelofse

witjassies@gmail.com

Tel: +27(0)84 593 0269
Founders / Stigters

Die volgende persone was/is op een of ander wyse betrokke by die ontwikkeling van die materiaal wat tydens die klasse gebruik word. Hulle maak natuurlik self klein Witjassies groot wat se ouderdomme van 2½ tot 7 jaar strek!

Tiani Roelofse
BSc (Hons) (Geology) MSc (Geology) Pr.Sci.Nat

Frederick Roelofse
BSc (Earth Sciences) BSc (Hons) (Geology) BSc (Hons) (Metallurgy) BTech (Quality) BA PhD (Geology) MRSSAf MMINSA MGSSA Pr.Sci.Nat

Carina Joubert
BSc (Hons) (Geology) Pr .Sci.Nat

Johan Malherbe
BSc (Hons) (Weerkunde) MSc (Omgewingswetenskappe)

Nardine Vorster
BA (Oudiovisuele Kommunikasie) Nagraadse Onderwys Sertifikaat (UNISA)
Photo       Photo