Hoofkantoor

Tiani Roelofse

witjassies@gmail.com

Tel: +27(0)84 593 0269
NOORDWES/NORTH WEST:
Potchefstroom

Bianca Bester
bianca.witjassies@gmail.com
082 8895885
Maak die heelal jou speelgrond - die brein het geen perke nie!
Hartebeespoort

Annelien Nieman
witjassieskids@gmail.com
072 4380057
The whole purpose of education is to turn mirrors into windows…
- Sydney J. Harris