Hoofkantoor

Tiani Roelofse

witjassies@gmail.com

Tel: +27(0)84 593 0269
GAUTENG:
Randburg en Sandton North

Lia van der Berg
littlelabcoatsjhbnorth@gmail.com
083 6040702
As a nursery school owner I have seen the impact Die Witjassies has on our children. Through this programme they fall in love with science! What a privilege to witness this event and to be part of this amazing programme.
Boksburg en Kemptonpark

Mariska Meyers
boksburg.littlelabcoats@gmail.com
083 6041486
Every science begins as philosophy and ends as art.
Brakpan en Benoni, Heidelberg,
Nigel en Springs

Bianca Bester
bianca.witjassies@gmail.com
082 8895885
Maak die heelal jou speelgrond - die brein het geen perke nie!
Pretoria
en omliggend:
Centurion-Oos

Natasja Botha
witjassiespta@gmail.com
084 6198387
The future belongs to those who prepare for it today." - Malcolm X
Centurion-West & Midstream

Dianne Venter
witjassiescenturion@gmail.com
072 8667845
My droom vir my besigheid is om ons volgende Wetenskaplikes "groot" te maak. Wanneer ek eendag in die media hoor van die Wetenskaplike wat 'n "cure" vir kanker of HIV gekry het wil ek met trots kan sê dat ek deel was van die "groot maak" proses!!!
Pretoria-Noord en Rosslyn

René Mariette van Heerden
mariette.rene@vodamail.co.za
082 7275123
The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.
- Sydney J. Harris
Pretoria-Oos

Machel Streicher
slimwitjassies@gmail.com
cleverlittlelabcoats@gmail.com
079 3249531
So proud to be part of the BEST science program in South Africa. Words our Little Lab Coats use to describe their experience include: Wow!!! Cool!!! Amazing!!! and Awesome!!! We absolutely love seeing our Little Lab Coats experimenting and learning about science while having TONS of fun!!
Pretoria: Montana en omliggend

Cerese Serfontein
cereseserfontein@gmail.com
073 3631584
My mission is to make science fun, interesting and intriguing for each participant. Our programme is changing how science is perceived by young-ones today. I love that it will open doors and add value to the lives of my learners.
Johannesburg:
JHB Suid en Alberton

Magda Nel
witjassiesjhbsouth@gmail.com
082 4916768
Midrand, Bronkhorstspruit

Machel Streicher
slimwitjassies@gmail.com
cleverlittlelabcoats@gmail.com
079 3249531
So proud to be part of the BEST science program in South Africa. Words our Little Lab Coats use to describe their experience include: Wow!!! Cool!!! Amazing!!! and Awesome!!! We absolutely love seeing our Little Lab Coats experimenting and learning about science while having TONS of fun!!
Wes Rand

Leandra van Eeden
wesrandwitjassies@gmail.com
082 4674900
To plant the seed of science... what a privilege.